Blotting paper

Caution – preparation of collector:

 • Always wear mask and sterile gloves when handling blotting paper (take the gloves from the box with tweezers)
 • Avoid touching the pink/white circled area of the card.
 • Place surface protection on the table

Caution – preparation of the individual who is providing the sample:

 • Before the sample is collected the mouth should be rinsed with clean water

Step by step instructions :

Remember that the goal is to collect as many cells from the inside of the cheek as possible, as well as saturating the swab with saliva.

 • Fill out all the following requested information on the label of the blotting paper:
  First name (individual whose sample is being collected)
  Last name (individual whose sample is being collected)
  Birth date (individual whose sample is being collected)
  Collecting date
 • Place the swab and the blotting paper on the protecting surface.
 • Take out the swab from its sterile packaging without touching the foam head.
 • Without touching either of the pink/white circles of the blotting paper, lift the paper cover from the blotting paper.
 • Ask the individual who is providing the sample to salivate.
 • Buccal sampling: holding the plastic handle of the foam applicator, place the foam tip in the mouth of the individual who is providing the sample. Humidify both sides of the swab in the individual’s mouth, like indicated hereafter…
 • …on the tongue…
 • … under the tong…
 • … then take a sample of the buccal cells by vigorously rubbing both sides of the swab on the internal side of the cheek during 30 seconds.
 • Transfer the collected cells by pressing strongly one side of the swab’s foam head on the first disc of the blotting paper…
 • Wring each of both swab sides by turning the foam head of the swab 90° to the second disc on the blotting paper…
 • The pink paper turns white in the deposit area.
  Note: Attention, seulement quand la carte possède un indicator pH, comme dans la cas de la carte FTA (mais pas celle de Macheray-Nagel).
 • If the saliva transfer has been correctly performed, the card looks like this on the front:
 • …and like this on the back…
 • Without touching the pink/white circled area of the card, set the card up into a tent like configuration to dry.
 • Allow the card o dry for at least 15 minutes.
 • Fold the protection surface containing the mask and other waste non stained,…

QUY ĐỊNH VỀ THỬ DNA XÁC ĐỊNH HUYẾT THỐNG

1. Mục đích xét nghiệm

Mục đích xét nghiệm DNA nhằm khảo sát liên hệ huyết thống giữa cha mẹ và con cái, ông bà và cháu chắt, anh chị em ruột, cô bác cậu dì và các cháu, anh chị em họ…

2. Cách lấy mẫu

Tất cả mọi người phải có mặt cùng lúc để nhận diện lẫn nhau (cả cha, mẹ và con). Trường hợp không có mặt của người mẹ, người cha giả định cần làm giấy cam kết theo quy định.

 • Mẫu thử:  tế bào niêm mạc trong má, nước bọt.
 • Lấy mẫu thử: nhân viên sẽ trực tiếp lấy mẫu.

3. Thủ tục hành chính

Chuẩn bị bản photocopy các giấy tờ để nộp (không cần công chứng) và mang theo bản chính để đối chiếu:

 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cha, mẹ, con (kể cả trong trường hợp không có mẹ đ theo)
 • Đối với người con: Nếu còn nhỏ<15 tuổi, chưa có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, phải có bản sao giấy khai sinh hoặc bản photocopy giấy chứng sinh và 01 ảnh 3x4cm của người con.

4. Lệ phí

Lệ phí cho mỗi trường hợp thử nghiệm DNA được quy định theo bảng giá xét nghiệm. (Đính kèm)

5. Thời gian trả kết quả

Sau 2 tuần kể từ lúc xét nghiệm.

Kết quả chỉ được trả cho người yêu cầu xét nghiệm hoặc người được ủy quyền nhận kết quả.

Khi đến nhận kết quả cần mang theo các giấy tờ sau:

 • Phiếu hẹn nhận kết quả
 • Hóa đơn đóng tiền xét nghiệm DNA
 • Chứng minh nhân dân hoặc passport bản chính ( và bản photocopy đối với người được ủy quyền)
 • Kết quả được trả 03 bản chính cho đương sự, trung tâm không cấp lại lần thứ hai.