Cotton swab

The aim of sampling is to collect as many cheek cells as possible and to transfer them to the sterilized cotton swab, which is going to protect DNA until its transfer to our laboratory.Attention: Avoid any contact with the cotton tip end of the swabs.Do not eat, drink or smoke for at least 30 minutes before sampling.For the sampling procedure, each individual should use 2 swabs.

 • Step 1: Label the swabs with a unique identifying name and sampling date.

 • Step 2: Carefully open the sterile swab packaging holding the red plastic applicator end and remove the swab from the packaging.

 

 • Step 3: Sampling: Rub the cotton tip of the swab firmly against the inside of both cheeks several times (20-30 seconds) in each direction.

 

 • Step 4: Air dry the swabs for at least 1 hour at room temperature while keeping them protected from any source of contamination. When dry, place the swabs back in their packaging. Repeat the steps 1-4 with the second swab.

 

 • Step 5: Send the swabs back to DNAlogy along with the completed questionnaire (consent and order form) by using the reply envelope.

 

QUY DINH VỀ LẤY MẪU DNA
(LẤY MẪU TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN TẾ BÀO)

1. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI YÊU CẦU THỬ

Người yêu cầu được thử DNA huyết thống cần thực hiện các quy định sau:

 • Súc miệng thật kỹ (3 lần) bằng nước đun sôi để nguội. Không đánh răng trong vòng 30 phút trước khi lấy mẫu.
 • Không nói chuyện trong khi lấy mẫu.
 • Thực hiện theo sự chỉ dẫn của nhân viên lấy mẫu.

2. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN LẤY MẪU

Nhân viên lấy mẫu DNA phải tuân thủ các quy định sau:

 • Mang khẩu trang và găng tăng vô trùng trước khi thực hiện các bước lấy mẫu.
 • Kiểm tra họ tên, mã số trên thẻ FTA hoặc que cotton trước khi lấy mẫu và sau khi hoàn tất.
 • Giải thích và hướng dẫn khách hàng về các quy định đối với việc lấy mẫu DNA.

3.   CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 • Bước 1: Ghi tên, mã số lên thẻ FTA hoặc que thử cotton
 • Bước 2: Dùng que lấy mẫu (foam) lấy mẫu tế bào ở niêm mạc trong má (hai bên), mặt dưới lưỡi và trên lưỡi.
 • Bước 3: Ấn nhẹ lên vòng tròn của thẻ FTA bên trái và lật mặt kia của que lấy mẫu ấn lên vòng tròn bên phải.
 • Bước 4: Để khô trong không khí 15 phút
 • Bước 5: Gấp lại (FTA) hoặc đậy mắp que thử lại (que thử).