Xét nghiệm ADN Song Sinh

xet nghiem ADN anh em song sinh

Xét nghiệm ADN anh em song sinh

Xét nghiệm ADN cặp song sinh có thể trả lời cho câu hỏi là hai đứa bé song sinh này là sinh đôi đơn hợp tử (cùng trứng) hay lưỡng hợp tử (khác trứng)

Người được xét nghiệm
Chỉ cần sự hiện diện của hai đứa bé sainh đôi.

Mẫu
Khách hàng có thể tự lấy mẫu theo sự hướng dẫn của các chuyên gia chúng tôi.
Nước bọtMóng tay hoạc móng chânChân tóc (khách hàng lưu ý đây là chân tóc chứ không phải tóc cắt bằng kéo, số lượng từ 3 đến 5 chân tóc) – Cuống rúnBàn trải đánh răngBao cao su (condom) và nhiều vật thể khác tùy theo trường hợp.

xet nghiem ADN cap song sinh - hop tu

Hợp tử phân đôi – Hợp tử riêng biệt