Giáo Sư MOISAN, nhà tiên phong xét nghiệm ADN Cộng Hòa Pháp

xet nghiem huyet thong

Ngày 17 tháng 8 năm 2012, Giáo sư Jean-Paul MOISAN qua đời. Ông là đối tác chính về lĩnh vực xét nghiệm ADN, xét nghiệm huyết thống và xét nghiệm di truyền với Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa MEDIC. Chúng tôi cùng hồi tưởng lại tuyến đường đi của GS MOISAN.

Read more >>