Xét nghiệm ADN Ông – Cháu, Bà – Cháu

Mô tả: Xét nghiệm ADN của ông bà nhằm phân tích xem một người đàn ông đó hay/và một người đàn bà đó có phải là ông/bà của đứa bé đó hay không. Phương pháp này hữu ích trong trượng hợp […]

Read more >>