DNA’s Guid

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

**ADN là gì?
ADN (Desoxyribo-Nucleic Acid) là vật liệu di truyền của tế bào, cấu trúc phân tử của nó là các nucleotide và có cấu hình giống chuỗi xoắn kép. ADN chứa đựng tất cả các thông tin cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta, mã hóa thành các vùng gọi là gen. Tuy nhiên, giữa các gen này là các vùng không mã hóa thông tin nào, nhưng chúng lại rất hữu ích cho việc xét nghiệm huyết thống/ xét nghiệm di truyền.

**Di truyền:
50% ADN của chúng ta được di truyền từ cha và 50% từ mẹ. Sự truyền đạt cân bằng các thông tin là di truyền cơ bản từ cha mẹ cho con, tạo nên tất cả các tính trạng của cơ thể cũng như các thông tin phức tạp khác. Như vậy, nếu so sánh ADN của một người nào đó với ADN của cha/mẹ họ thì chúng ta có thể kiểm tra mối liên hệ di truyền giữa họ với nhau.

**Kiểm tra di truyền
Đặc tính di truyền của mỗi người là cơ sở cho sự tồn tại của mỗi chúng ta và là bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh chúng ta là ai. Những thông tin này không thể bị thay đổi theo thời gian, đưa ra cách kiểm tra khả thi ngay cả khi không có một bằng chứng nào khả dụng. Đặc tính di truyền là sự tổ hợp chuyên biệt của mỗi chúng ta tạo nên sự “độc nhất vô nhị” của mỗi cá nhân đối với tất cả người khác trên thế giới. Điều này rất quan trọng bởi vì thông qua nó chúng ta có thể xác định mối quan hệ huyết thống của mỗi người và làm mối liên hệ này thêm chắc chắn, chính xác. Biết về sự di truyền dòng họ còn có thể giúp chúng ta ngăn chặn hoặc/và xử lý các căn bệnh di truyền nghiêm trọng.