Xét nghiệm ADN Cha – Con

xet nghiem ADN tinh cha con

Tình cha con ruột

Mô tả

Xét nghiệm ADN cha con nhằm mục đích chứng minh một người đàn ông đó có phải là cha ruột của đứa bé hay không. Quá trình được thực hiện bằng cách so sánh thông tin ADN cá nhân nhân của đứa bé với ADN cá nhân của người được cho là cha. Mỗi thông tin ADN cá nhân bao gồm 16 gen marker.

Người được xét nghiệm
Những người tham gia trong xét nghiệm ADN cha con đó là đứa bé và người được cho là cha đứa bé. Sự tham gia của người mẹ sẽ làm tăng độ chính xác của kết quả (không bắt buộc). Những trường hợp cần xét nghiệm ADN cha con như : nhận con nuôi, thụ tinh trong ống nghiệm, lý do cá nhân.

Loci: 16

Mẫu
Khách hàng có thể tự lấy mẫu theo sự hướng dẫn của các chuyên gia chúng tôi.
Nước bọtMóng tay hoạc móng chânChân tóc (khách hàng lưu ý đây là chân tóc chứ không phải tóc cắt bằng kéo, số lượng từ 3 đến 5 chân tóc) – Cuống rúnBàn trải đánh răngBao cao su (condom) và nhiều vật thể khác tùy theo trường hợp.

xet nghiem adn - cha con

Xét nghiệm cha con ruột

Bắt buộc tham gia xét nghiệm
Không bắt buộc tham gia xét nghiệm