Bệnh loãng xương

Loãng xương: Ngăn chặn ngày hôm nay, sẽ tránh được trong tương lai
Ngày nay , phụ nữ không thể ngăn chặn bệnh loãng xương.
1. Nó được ước tính rằng 1/5 phụ nữ hơn 50 năm tuổi loãng xương và khoảng một trong số họ sẽ có gãy xương cổ tay, hông hay đốt sống sau tuổi 50.
2. Loãng xương xuất hiện khi cơ thể không thể tạo ra đủ xương mới hoặc khi một lượng lớn xương cũ được tái hấp thu của cơ thể hoặc trong cả hai trường hợp. Đỉnh điểm của khối lượng xương đạt xấp xỉ 30 tuổi.
3. Thông thường loãng xương xảy ra dần dần trong một khoảng thời gian nhiều năm và nhiều lần người ta sẽ phải chịu gãy xương trước khi nhận ra sự hiện diện của căn bệnh này. Khi điều này xảy ra , bệnh đã trong giai đoạn nghiêm trọng.
Genyca cung cấp dịch vụ xét nghiệm adn (xét nghiệm bệnh di truyền) nhằm mục đích nâng cao nhận thức về nguy cơ của tình trạng này trước khi nó phát triển, do đó đưa ra cơ hội để làm chậm sự khởi đầu của các triệu chứng thông qua các sửa đổi của các thành phần môi trường.

Mô tả :

  • Đơn giản : mẫu tế bào má
  • Nhanh chóng : có kết quả trong 15 ngày
  • Cá nhân : kết quả có giá trị suốt đời
  • Gia đình : kết quả có ảnh hưởng đến người thân (chị, em gái, con gái, mẹ)
  • Đối tượng : tất cả phụ nữ từ 35 – 40 tuổi