Liên hệ

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDIC
Di truyền & Huyết thống

Địa chỉ: Lầu 5, D5 254 Hòa Hảo, Quận 10, TP.HCM
Tel/Fax: (028) 39 27 02 84
Email: contact@xetnghiemdna.com Website: www.xetnghiemdna.com