Thẻ nhận dạng ADN Cá nhân

xet nghiem ADN de co the

Thẻ ADN cá nhân

Xác định đặc điểm ADN (Genetic identify card – Thẻ chứng minh di truyền)

Bên cạnh đó chúng ta có thể tạo một lý lịch về gen của bản thân. Thẻ ID gen cho phép sự nhân dạng chuyên biệt của một cá nhân và vì lý do đó nhu cầu về dịch vụ này ngày càng gia tăng.

Trường hợp: Cung cấp những tiêu chuẩn và sự so sánh và nhận diện bất cứ lúc nào cần, ví dụ nhận diện nhanh chóng trong hoàn cảnh tai nạn hoặc chết bi thảm ( rất thông dụng cho những người có nghề nghiệp rủi ro cao, ví dụ như quân đội, lực lượng chính phủ, nhân viên cứu hỏa, v.v..). Xác định những người bị mất tích hoặc bị bắt cóc, bảo vệ quyền thừa kế, v.v…