Xét nghiệm ADN Anh – Chị Em ruột

xet nghiem ADN xac dinh anh chi em ruot

Mô tả Xét nghiệm ADN anh chị em ruột có thể trả lời được các vấn đề liên quan đến có hay không mối quan hệ anh chị em cùng cha khác mẹ, anh chị em ruột giữa hai hoặc […]

Read more >>

Xét nghiệm ADN Ông – Cháu, Bà – Cháu

Mô tả: Xét nghiệm ADN của ông bà nhằm phân tích xem một người đàn ông đó hay/và một người đàn bà đó có phải là ông/bà của đứa bé đó hay không. Phương pháp này hữu ích trong trượng hợp […]

Read more >>