Xét nghiệm ADN Mẹ – Con

Xet nghiem ADN me con

Xét nghiệm ADN mẹ con

Mô tả

Xét nghiệm ADN mẹ con nhằm mục đích chứng minh một người đàn bà đó có phải là mẹ ruột của đứa bé hay không. Quá trình được thực hiện bằng cách so sánh thông tin ADN cá nhân nhân của đứa bé với ADN cá nhân của người được cho là mẹ. Mỗi thông tin ADN cá nhân bao gồm 16 gen marker.

Người được xét nghiệm
Những người tham gia trong xét nghiệm ADN mẹ con đó là đứa bé và người được cho là mẹ đứa bé. Sự tham gia của người cha sẽ làm tăng độ chính xác của kết quả nhưng không bắt buộc.

Loci: 16

Phương pháp phân tích
Trong những trường hợp phân tử ADN không có đủ hoặc chất lượng thấp, phân tích mtDNA sẽ được tiến hành nhằm xét nghiệm có cùng chung dòng họ bên mẹ hay không. Những trường hợp có thể cần xet nghiem ADN mẹ con như : nhận con nuôi, thụ tinh trong ống nghiệm, đứa bé bị bắt cóc.

Mẫu
Khách hàng có thể tự lấy mẫu theo sự hướng dẫn của các chuyên gia chúng tôi.
Nước bọtMóng tay hoạc móng chânChân tóc (khách hàng lưu ý đây là chân tóc chứ không phải tóc cắt bằng kéo, số lượng từ 3 đến 5 chân tóc) – Cuống rúnBàn trải đánh răngBao cao su (condom) và nhiều vật thể khác tùy theo trường hợp.

Phan tich xet nghiem ADN me con

ADN mẹ con

Bắt buộc tham gia xét nghiệm
Không bắt buộc tham gia xét nghiệm