Chứng nhận ISO 17025

xet nghiem ADN phan tich di truyen

Kiểm tra phân tích di truyền

Sau hai năm làm việc, IGNA đã được cấp chứng nhận ISO 17025 của Nantes bởi COFRAC cho các dịch vụ liên quan đến phân tử xet nghiem ADN.

Đến năm 2013, phòng thí nghiệm kiểm tra di truyền sẽ được chứng nhận ISO 17025 để tạo cơ sở dữ liệu của châu Âu. Quản lý chất lượng IGNA, Laurent Fruchard giải thích “Vì tiêu chuẩn này đã trở thành bắt buộc, do đó việc chúng tôi nhận được chứng nhận là điều cần thiết”. Chứng nhận này, được cấp vào ngày 01 tháng 8 năm 2010, là kết quả của hai năm nổ lực làm việc, thực hiện bởi đội ngũ đầy đủ nhân viên kỹ thuật và hành chính và bao gồm trong phạm vi phân tích di truyền của phân tử DNA.

“Tiêu chuẩn ISO 17025 có các yếu tố của tiêu chuẩn ISO 9001, nhưng cũng được bổ sung với một phần đầy đủ về lĩnh vực chuyên môn. Đội ngũ nhân viên được đảm bảo qua tổ chức loại hình kinh doanh, hiểu rõ các phương pháp được sử dụng, được đào tạo và sử dụng các thiết bị phù hợp. “Từ một quan điểm kỹ thuật, nhóm chuyên dụng IGNA đã xác định tất cả các phương pháp xét nghiệm, tức là 28 thử nghiệm:” Chúng tôi đã nghĩ ra thử nghiệm rất nhiều, đặc biệt là khả năng tái lặp lại, và sức mạnh của các bài xét nghiệm. Chúng tôi đã tổ chức và thực hiện để cuối cùng phân tích và xử lý dữ liệu thống kê.

Để xác nhận các kỹ năng về kỹ thuật của tất cả các nhân viên, chúng tôi đã thiết lập một loạt các khóa đào tạo và phát triển các bài kiểm tra trình độ lý luận và thực tiễn. Trong tương lai, chúng tôi dự định mở rộng phạm vi của tiêu chuẩn ISO 17025 cho các hoạt động khác của Tập đoàn và tất nhiên cũng ở các vùng khác: miền đông bắc của nước Pháp và Marseille “

Phạm vi mở rộng ISO 9001

“Việc cấp giấy chứng nhận này là bước đầu trước khi đi tới chứng nhận ISO 9001, nhận được vào ngày 25 tháng 11 trong ba năm và cho một phạm vi rộng lớn hơn của các dịch vụ so với trước đây.” Thật vậy, trong phân tích di truyền, dấu vân tay và các mẫu vết máu di truyền, IGNA đã kết hợp việc thu hồi, phân loại và phân tích các dữ liệu máy tính từ các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, phù hợp cho dịch vụ phân tích cung cấp toàn diện nhất, nhiều hơn và nhiều hơn nữa nhu cầu của người dân, đặc biệt là các vụ cưỡng bức trẻ em và điều tra phạm pháp tài chính. IGNA bây giờ có hai tiêu chuẩn trên là điều cần thiết để thực hiện dịch vụ của mình.