Việc giải mã trong xét nghiệm ADN

Xét nghiệm ADN – Hai tốt hơn một

Hãy thận trọng với những quan niệm sai lầm:
Không có sự tương thích giữa mẫu vân tay và mẫu ADN được lấy từ cùng một hoàn cảnh… Vẫn tốt hơn khi cả hai bổ sung cho nhau! Việc này được thực hiện trong phòng thí nghiệm với một kỹ thuật đặc trưng, việc lấy mẫu và phân tích dấu vết hình nhú định hướng cho việc tìm kiếm và có thể phát hiện ADN và xét nghiệm ADN, với kết quả tối ưu khi cả hai loại dấu vết được phát hiện! Trong trường hợp với bản in không hoàn chỉnh và không thể được phát hiện riêng lẻ thì bằng chứng hữu hình có thể được cung cấp thông qua nguyên tắc đối chiếu, nguyên tắc này hiệu quả và đáng tin cậy, việc đó cũng đơn giản và thiết thực cho cơ quan yêu cầu. Điều này chứng tỏ rằng IGNA ngày nay là phòng thí nghiệm tư nhân duy nhất ở Pháp cung cấp dịch vụ này.

xet nghiem adn trong giai ma

Giải mã mẫu xét nghiệm ADN

Kỹ năng mới
Những chuyên gia mới gia nhập vào IGNA năm ngoái, như vậy đã có sự mở rộng rõ rệt những mảng kỹ năng. Ví dụ, Philippe Esperança là một trong rất ít những chuyên gia thế giới về phân tích mô hình vết máu. Hay như Charles Frioux, ông là một chuyên gia xử lý dữ liệu và đã rất nổi tiếng qua nhiều năm. Chuyên môn của ông là: đĩa cứnghoặc SIM card phân tích, bị mất hoặc phục hồi dữ liệu bị ghi đè.

Kim Phụng
Nguyên bản tiếng Anh: IGNA