Mẫu xét nghiệm ADN: Sự chuẩn mực cần được tuân hành

Một số vật thể có thể mang lại rất nhiều dấu vết hỗ trợ cho việc xét nghiệm ADN.

Lấy ví dụ về một chai bia đã xử dụng: phân tích miệng chai thường có thể lấy được mẫu ADN một cách dễ dàng … Nhưng trên thân chai bia cũng có thể để lộ dấu vân tay! Vì lý do đó, phòng xét nghiệm ADN cần biết chính xác yêu cầu xét nghiệmphân tích.

lay mau ADN tu chai bia

Nguồn : Institut Génétic Nantes Atlantique (IGNA)
Dịch giả : Nguyễn Đức-Thắng