Ưu thế xét nghiệm ADN từ nước bọt

   Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tây Australia mới đây thông báo họ đã tìm ra ưu thế vượt trội của phương pháp  xét nghiệm ADN,xét nghiệm huyết thống từ mẫu nước bọt so với xét nghiệm ADN,xét […]

Read more >>

Nghiên cứu ADN từ thời Chúa Jesus

Xương của khoảng 200 binh sĩ tử trận từ thời Chúa Jesus vẫn đang trong tình trạng bảo quản tốt dưới bãi than bùn, cho phép giới chuyên gia hy vọng về khả năng nghiên cứu AND (xét nghiệm AND,xét […]

Read more >>