Xét nghiệm ADN Song Sinh

xet nghiem ADN anh em song sinh

Xét nghiệm ADN cặp song sinh có thể trả lời cho câu hỏi là hai đứa bé song sinh này là sinh đôi đơn hợp tử (cùng trứng) hay lưỡng hợp tử (khác trứng)

Read more >>

Xét nghiệm ADN Anh – Chị Em ruột

xet nghiem ADN xac dinh anh chi em ruot

Mô tả Xét nghiệm ADN anh chị em ruột có thể trả lời được các vấn đề liên quan đến có hay không mối quan hệ anh chị em cùng cha khác mẹ, anh chị em ruột giữa hai hoặc […]

Read more >>

Xét nghiệm ADN Ông – Cháu, Bà – Cháu

Mô tả: Xét nghiệm ADN của ông bà nhằm phân tích xem một người đàn ông đó hay/và một người đàn bà đó có phải là ông/bà của đứa bé đó hay không. Phương pháp này hữu ích trong trượng hợp […]

Read more >>